Tomáš Kupča - Topení & Tepelka

Kontroly kotlů na tuhá paliva

Zajišťujeme pravidelné kontroly kotlů na tuhá paliva dle zákona 201/2012 Sb. pro značky:

  • Atmos
  • Blaze
  • Benekov
  • Opop
  • kotle domácí výroby
ATMOS
OPOP
Viadrus
Benekov