Tomáš Kupča - Topení & Tepelka

Vyřízení dotací

Dotace na výměnu zdrojů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody

V rámci dotačního programu vyhlášeného Moravskoslezským krajem a SFŽP pro výměny stávajících kotlů na ruční přikládání za nový kotel na biomasu a tepelné čerpadlo, popř. solární systém, zajišťujeme pro naše zákazníky služby tak, aby měli výměnu stávajícího kotle zdroje vytápění a ohřevu teplé užitkové vody co nejjednodušší.

  • Konzultace na místě realizace včetně vytvoření cenové nabídky pro konkrétní řešení ZDARMA
  • Vyřízení kotlíkové dotace – vyplnění žádosti.
  • Demontáž stávajícího kotle a montáž nového tepelného čerpadla, kotle nebo solárního systému.
  • Uvedení celého dodávaného systému do provozu.
  • Zajištění vyúčtování dotace v dotačním programu pro vyplacení dotace.
  • Záruční a pozáruční servis na celý dodávaný systém.